Nhiều năm kinh nghiệm

Ngày đăng: 01/06/2021 11:36 AM

1. Tiêu chí đánh giá các chủ đầu tư uy tín


Mức độ uy tín của các chủ đầu tư được đánh giá dựa trên có tiêu chí, tiêu chuẩn khắc khe nhất về các yếu tố như tài chính, truyền thông kết hợp với việc tham khảo các ý kiến của chuyên gia đầu nghành cũng như của khách hàng. Cụ thể như sau:

Tiềm lực tài chính: là những báo cáo tổng hợp gần nhất về tài chính như tổng tài sản, doanh thu, lợi nhuận và việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả hay không.
Truyền thông: Yếu tố truyền thông được đánh giá dựa trên phương pháp mã hóa các bài viết của công ty trên các phương tiện truyền thông đại chúng được gọi là phương pháp Media Coding.
Ý kiến của các chuyên gia và khách hàng: là những tổng hợp các ý kiến từ khách hàng và chuyên gia về mức độ hài lòng về các sản phẩm đã và đang tung ra thị trường. Song song với đó là việc khảo sát về tình hình hoạt động hiện tại của công ty hay tập đoàn, về số lượng sản phẩm cũng như là tiến độ bàn giao sản phẩm.

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline