Tầm nhìn đến năm 2050 Bình Dương ban hành kế hoạch lập quy hoạch tỉnh

Ngày đăng: 01/11/2022 02:55 PM

Với việc hoàn thành các công việc như: Xây dựng khung định hướng chiến lược quy hoạch tỉnh, lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh và tổ chức Hội thảo đóng góp ý tưởng, tầm nhìn, quan điểm phát triển cho quy hoạch tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 trong kế hoạch xây dựng tầm nhìn 2050

 

 

Hệ thống giao thông kết nối tạo điều kiện phát triển kinh tế liên vùng

 

 

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung được giao trong kế hoạch nhằm nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung cần thiết để phối hợp cùng đơn vị tư vấn xây dựng nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

 

Cụ thể

 

 

 

  1. Các phương án quy hoạch công viên cây xanh, hành lang cây xanh, khu vực tự nhiên, không gian mở và giải trí
  2. Các phương án phát triển hạ tầng cấp, thoát nước và chống ngập lụt gắn với phát triển hệ thống đô thị nông thôn, các khu chức năng trong quy hoạch
  3. Các phương án xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến tháng 3/2023 UBND tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và công bố quy hoạch theo quy định.

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline