DANH SÁCH DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngày đăng: 27/04/2022 10:47 AM

TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG PHÚ - TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

 

 

Danh sách các dự án bất động sản (khu dân cư, khu đô thị) tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cập nhật đến ngày 15/01/2021.

 

STT Tên dự án Địa điểm Diện tích (ha) chuChủ đầu tư Chủ trương đầu tư QĐ phê duyệt quy hoạch
1 Khu dân cư Tân Phước 1 Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú 13.226 Công ty TNHH MTV ĐT TM Tân Phước Quyết định   2081/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND huyện Đồng
Phú
2 Khu dân cư Tân Phước B Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú 12.71 Công ty TNHH MTV Hữu Phúc Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND huyện Đồng
Phú
3 Khu dân cư Đồng Tiến (ĐT- HOUSE) Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú 4.99 Công ty CP ĐT PT BĐS Bình Phước Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 và Quyết định số 2594/QĐ- UBND ngày 19/9/2019 của UBND
tỉnh
4 Khu dân cư Đồng Phú Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú 4.6428 Công ty CP Thịnh Trí Đồng Phú Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND huyện Đồng Phú
5 Khu dân cư Đồng Tiến Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú 2.4913 Công ty TNHH MTV Địa Ốc Minh Thuận Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện Đồng
Phú
6 Khu dân cư Xuân Hưởng Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú 3.9 Công ty TNHH Xuân Hưởng Bình Phước Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND huyện Đồng Phú
7 Khu dân cư Phú Long Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú 12.5133 Công ty TNHH MTV KD BĐS Kim
Long
Quyết định số 2849/QĐ-UBND
ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
8 Khu dân cư Thái Công – Thuận Lợi Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú 15.1643 Công ty CP ĐT KD BĐS Thái Công Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Chưa được phê duyệt quy hoạch
9 Khu dân cư Thái Thành –
Thuận Lợi
Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú 13.6688 Công ty CP ĐT KD BĐS Thái Thành Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày
01/02/2019 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
10 Khu dân cư Thái Thành –
Thuận Lợi
Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú 8.18 Công ty TNHH BĐS Thuận Lợi Thái
Thành
Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày
13/01/2021 của UBND tỉnh
Chưa được phê duyệt quy hoạch
11 Khu dân cư 17ha thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú Thị trấn Tân Phú, Đồng Phú 17.5 Cty CP ĐT KD nhà Bình Phước Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (853/853 lô đất)
 
12 KDC Thuận Phú 1 Xã Thuận Phú, Đồng Phú 3.00 Cty TNHH MTV Công Thành Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (109/109 lô đất)
 
13 KDC Thuận Phú 2 Xã Thuận Phú, Đồng Phú 1.85 Cty CP Hồng Phúc Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (81/81 lô đất)
 
14 Khu dân cư Mỹ Khánh Vy thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú 6.13 Công ty TNHH Mỹ Khánh Vy Đã được UBND tỉnh chấp thuận
cho phép chuyển quyền sử dụng đất (378/378 lô đất)
 
15 Khu dân cư Tân Phú 1 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú 4.1563 Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Tho Bình Phước Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (170/170 lô đất)
 
16 Khu dân cư Tân Phú 2 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú 4.0971 Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Tho Bình Phước Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất (107/116 lô đất)  
17 Khu dân cư Tân Phước xã Tân Phước, huyện Đồng Phú 2.7 Công ty TNHH Sông Tiền Land Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (130/130 lô đất)
 
18 Khu dân cư thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú Thi trấn Tân Phú, Đồng Phú + xã Tiến Hưng, Đồng Xoài 15.98 Cty CP Quang Minh Tiến Đã được UBND tỉnh chấp thuận chuyển quyền đối với các lô đất thuộc địa bàn thị trấn Tân Phú (216/258 lô đất).  
19 Khu dân cư chợ Tân Tiến xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú 1.43 Công ty TNHH TM ĐT XD Thịnh Phát Đã được UBND tỉnh chấp thuận
cho phép chuyển quyền sử dụng đất (20/40 lô đất)
 
20 Khu dân cư Tân Lập Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú 7.7 Công ty TNHH MTV Ngọc Thảo Bình Phước Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (325/325 lô đất)
 
21 Khu dân cư Hoàn Thành thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú 2.2928 Công ty TNHH MTV BĐS Hoàn Thành Đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng
đất (88/88 lô đất)
 
             

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline