Search
21/02/2018
  • :
  • :

Vinhomes Times City Park Hill – Nâng tầm tiện ích và cuộc sống

Vinhomes Times CityР’В Park Hill

MР±В»в„ўt mР“Т†hГ¬nh Р”вЂР“Т†thб»‹ hoГ n toГ n mб»›i, mang Р”вЂР±С”С—n phong cГЎch sР±В»вЂng resort ngay trong lГІng thГ nh phỆsбєЅ Р”вЂР–°б»Јc triб»ѓn khai tбєЎiР’В Vinhomes Times City, vб»›i tГЄn gб»Ќi Park Hill. KhР“ТвЂng chỉ kбєї thб»«a vГ  phГЎt huy tР±В»вЂi Р”вЂa Р–В°u Р”вЂiб»ѓm của Giai Р”вЂoбєЎn 1, Park Hill cГІn cung cР±С”Тђp nhб»Їng giГЎ trб»‹ sР±В»вЂng vЖ°б»Јt trР±В»в„ўi, lбє§n Р”вЂР±С”В§u tiГЄn xuР±С”Тђt hiện tбєЎi Việt Nam.

PhР±В»вЂi cбєЈnh tб»•ng thб»ѓ Times City – Park Hill
PhР±В»вЂi cбєЈnh tб»•ng thб»ѓ Times City – Park Hill

PhР±В»вЂi cбєЈnh Vinhomes Times City Park Hill

Kбєї thб»«a Р”вЂР±С”В§y Р”вЂР±В»В§ tiện Г­ch vГ  Р”вЂР±С”С–ng cР±С”Тђp sбєµn cГі của Giai Р”вЂoбєЎn 1 nhР–В° bệnh viện, trЖ°б»ќng hб»Ќc, trung tГўm thЖ°ЖЎng mбєЎi, khu vui chР–РЋi giбєЈi trГ­, thб»ѓ thao, khР“ТвЂng gian xanh… Park Hill Р”вЂР–°б»Јc Р”вЂР±С”В§u tР–В° thГЄm nhiб»Ѓu giГЎ trб»‹ sР±В»вЂng vЖ°б»Јt trР±В»в„ўi, Р”вЂР“РЋp б»©ng nhu cбє§u Р”вЂa dбєЎng của tР±С”Тђt cбєЈ cГЎc thбєї hệ.

CР–В° dГўn Park Hill Vinhomes Times City sбєЅ cГі mР±В»в„ўt cuР±В»в„ўc sР±В»вЂng trong khР“ТвЂng gian “thб»±c sб»± Singapore” vб»›i dб»‹ch vР±В»Тђ vГ  tiện Г­ch hoГ n hбєЈo vб»›i khР“ТвЂng gian xanh dбєЎo mГЎt dГ nh cho ngЖ°б»ќi cao tuб»•i, khu vб»±c quбєЈng trЖ°б»ќng vГ  sГўn chР–РЋi phun nЖ°б»›c quy mР“Т†lб»›n Р”вЂР±С”В§u tiГЄn tбєЎi HГ  NР±В»в„ўi cho trбє» em, khu phỆmua sбєЇm sбє§m uР±С”Тђt vГ  nhб»Їng khu cafГ© ngoГ i trб»ќi vб»›i wifi miб»…n phГ­ dГ nh cho nhб»Їng cР–В° dГўn nДѓng Р”вЂР±В»в„ўng.

Nhб»Їng cР–В° dГўn yГЄu thб»ѓ thao cЕ©ng sбєЅ Р”вЂР–°б»Јc thб»Џa mГЈn tР±В»вЂi Р”вЂa niб»Ѓm Р”вЂam mГЄ vб»›i nhiб»Ѓu lб»±a chб»Ќn: bГіng rб»•, bГіng Р”вЂР“РЋ, tennis, bб»ѓ bР–РЋi trong nhГ  vГ  ngoГ i trб»ќi… Р”вЂР–°б»Јc Р”вЂР±С”В§u tР–В° hiện Р”вЂР±С”РЋi theo tiГЄu chuбє©n quР±В»вЂc tбєї.

Дђбє·c biệt, chỉ cГі б»џ Park Hill lГ  hбєЎng mР±В»Тђc vЖ°б»ќn BBQ dГ nh cho nhб»Їng bб»Їa tiệc nЖ°б»›ng ngoГ i trб»ќi. CР“в„–ng vб»›i Р”вЂР±В»вЂњi vб»Ќng cбєЈnh, vЖ°б»ќn BBQ sбєЅ tбєЎo Р”вЂiб»Ѓu kiện tб»• chб»©c nhб»Їng buб»•i dГЈ ngoбєЎi vб»Ѓ vб»›i giб»Їa thiГЄn nhiГЄn ngay trong lГІng khu Р”вЂР“Т†thб»‹. Park Hill cЕ©ng lГ  khu cДѓn hР±В»в„ў Р”вЂР±С”В§u tiГЄn tбєЎi Việt Nam cГі tiện Г­ch Р”вЂР±В»в„ўc Р”вЂР“РЋo nГ y.

Bб»ѓ bР–РЋi lб»›n Р”вЂР–°б»Јc thiбєїt kбєї ngoГ i trб»ќi

Bб»ѓ bР–РЋi lб»›n Р”вЂР–°б»Јc thiбєїt kбєї ngoГ i trб»ќi

 

Nбєїu Р”вЂР±В»вЂњi vб»Ќng cбєЈnh vГ  vЖ°б»ќn BBQ lГ  Р”вЂiб»ѓm nhР±С”Тђn vб»Ѓ thiГЄn nhiГЄn thГ¬ quбєЈng trЖ°б»ќng Time Square vб»›i thГЎp Р”вЂР±В»вЂњng hб»“ lГ  Р”вЂiб»ѓm nhР±С”Тђn của cuР±В»в„ўc sР±В»вЂng nДѓng Р”вЂР±В»в„ўng. ДђГўy sбєЅ lГ  nР–РЋi hГ ng ngГ n cР–В° dГўn Park Hill tбє­n hЖ°б»џng niб»Ѓm vui Р”вЂР±С”С—m ngЖ°б»Јc chГ o Р”вЂР“С–n nДѓm mб»›i cР“в„–ng thб»ќi Р”вЂiб»ѓm vб»›i ngЖ°б»ќi dГўn б»џ New York, London…; Р”вЂР±В»вЂњng thб»ќi lГ  Р”вЂР±В»вЂ№a Р”вЂiб»ѓm lГЅ tЖ°б»џng của nhб»Їng hoбєЎt Р”вЂР±В»в„ўng cР±В»в„ўng Р”вЂР±В»вЂњng vГ  vДѓn hГіa nghệ thuбє­t lб»›n của HГ  NР±В»в„ўi.

MР±В»в„ўt cuР±В»в„ўc sР±В»вЂng xanh trб»Ќn vР±С”в„–n, vб»«a tбє­n hЖ°б»џng thiГЄn nhiГЄn, vб»«a khР“ТвЂng rб»ќi xa cГЎc tiện nghi sР±В»вЂng nДѓng Р”вЂР±В»в„ўng vГ  hiện Р”вЂР±С”РЋi chГ­nh lГ  mГіn quГ  mГ  chủ Р”вЂР±С”В§u tР–В° dГ nh tбє·ng cho khГЎch hГ ng thР“ТвЂng qua việc lб»±a chб»Ќn mР“Т†hГ¬nh “sР±В»вЂng resort trong lГІng Р”вЂР“Т†thị” cho Park Hill. ДђГўy cЕ©ng lГ  mР“Т†hГ¬nh hoГ n toГ n mб»›i, thб»ѓ hiện xu hЖ°б»›ng sР±В»вЂng xanh Р”вЂang Р”вЂР–°б»Јc Р–В°a chuР±В»в„ўng tбєЎi cГЎc khu Р”вЂР“Т†thб»‹ hiện Р”вЂР±С”РЋi thбєї giб»›i.

Việc Tбє­p Р”вЂoГ n Vingroup sбєµn sГ ng dГ nh phбє§n lб»›n diện tГ­ch cho khР“ТвЂng gian xanh, Р”вЂР±С”В§u tР–В° cР“ТвЂng phu cho thiбєїt kбєї cбєЈnh quan Р”вЂР“Р€ thб»ѓ hiện tГўm huyбєїt vГ  vai trГІ tiГЄn phong trong việc Р”вЂР–В°a phong cГЎch sР±В»вЂng mб»›i vб»Ѓ Việt Nam; tiбєїp tР±В»Тђc khбєіng Р”вЂР±В»вЂ№nh vб»‹ thбєї dбє«n dбєЇt thб»‹ trЖ°б»ќng của mР±В»в„ўt nhГ  phГЎt triб»ѓn bР±С”Тђt Р”вЂР±В»в„ўng sбєЈn hГ ng Р”вЂР±С”В§u Việt Nam.

Vinhomes Times City Park Hill

Vб»›i quy mР“Т†8 tГІa T16( Park 1)T12( Park 2), T15( Park 3), T16( Park 4),…,T17(Park 8) dб»± kiбєїn bбєЇt Р”вЂР±С”В§u chГ­nh thб»©c Р”вЂР–°б»Јc chГ o bГЎn vГ o cuР±В»вЂi thГЎng 3, Times City Park HillР’В hб»©a hР±С”в„–n sбєЅ cГі mбє·t trong TOP cГЎc dб»± ГЎn chung cР–В° “hГєt khГЎch” nhР±С”Тђt nДѓm 2015.

Tб»•ng thб»ѓ chi tiбєїt mбє·t bбє±ng khu Р”вЂР“Т†thб»‹ Times City giai Р”вЂoбєЎn 1, 2.

Tб»•ng thб»ѓ chi tiбєїt mбє·t bбє±ng khu Р”вЂР“Т†thб»‹ Times City.

———————
LiГЄn hệ Р”вЂР±В»С“ Р”вЂР–°б»Јc tР–В° vР±С”Тђn tР±В»вЂt hР–РЋn – Hotline: 0941 999 996

')}
VINHOMES GARDENIA THÀNH PHỐ BAN MAI
- Vị trí: đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bất động sản Hồng Ngân – trực thuốc tập đoàn Vingroup.
- Tổng diện tích toàn dự án: 176,300m2
- Mật độ xây dựng: 31%.
- Diện tích cho công viên và cảnh quan: 69%.

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN VÀ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT CÁC TÒA CHUNG CƯ, BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, SHOPHOUES ĐANG MỞ BÁN >>
Thành phố ban mai - Vinhomes Gardenia
ĐK nhận thông tin mới nhất, cập nhật liên tục
Họ tên

Email

Số điện thoại
DMCA.com Protection Status