Search
24/03/2018
  • :
  • :

Tiện ích xanh đẳng cấp tại dự án Mekong Villa

HГ  NР±В»в„ўi cГі mР±В»в„ўt quР±В»в„– Р”вЂР±С”Тђt cР“ТвЂng nghiệp cЕ© trong nР±В»в„ўi thГ nh cбє§n Р”вЂР–°б»Јc chuyб»ѓn Р”вЂР±В»вЂўi mР±В»Тђc Р”вЂР“В­ch sб»­ dР±В»Тђng cho phР“в„– hб»Јp nhб»Їng Р”вЂР±В»вЂ№a Р”вЂiб»ѓm ngГ y lбє§n lЖ°б»Јt Р”вЂР–°б»Јc Р”вЂР±С”В§u tР–В° xГўy dб»±ng Р”вЂР±В»С“ trб»џ thГ nh cГЎc khu dГўn cР–В° chР±С”Тђt lЖ°б»Јng cao kбєїt hб»Јp vб»›i cГЎc dб»‹ch vР±В»Тђ thЖ°ЖЎng mбєЎi, vДѓn hГіa, nhГ  mГЎy cР–РЋ khГ­ Trбє§n HР–В°ng ДђбєЎo Р”вЂР“Р€ chuyб»ѓn thГ nh cР±В»Тђm nhГ  б»џ, vДѓn phГІng, dб»‹ch vР±В»Тђ cao cР±С”Тђp Vincom, nhГ  mГЎy chбєї tбєЎo cР“ТвЂng cР±В»Тђ sỆ1 vГ  nhГ  mГЎy dệt 8/3 Р”вЂР“Р€ tЖ°ЖЎng б»©ng trб»џ thГ nh Р”вЂР“Т†thб»‹ sang trб»Ќng Royal City vГ  Times City. Khu nhГ  xЖ°б»џng cР“ТвЂng nghiệp б»џ 25 phỆVЕ© Ngб»Ќc Phan cЕ©ng khР“ТвЂng nбє±m ngoГ i xu thбєї phГЎt triб»ѓn Р”вЂР“С–

mekong-green-villa-25vnp

 

Dб»± ГЎn 25 VЕ© Ngб»Ќc Phan lГ  khu б»џ cao cР±С”Тђp thР±С”Тђp tбє§ng, cГі vб»‹ trГ­ thuбє­n lб»Јi vб»Ѓ giao thР“ТвЂng, liГЄn hệ trб»±c tiбєїp ra phỆLГЎng HбєЎ lГ  mР±В»в„ўt tuyбєїn giao thР“ТвЂng rР±С”Тђt quan trб»Ќng của thГ nh phР±В»вЂ. Kбєїt nР±В»вЂi trung tГўm Р”вЂР“Т†thб»‹ cЕ© (Ba ДђГ¬nh) vГ  Trung tГўm Р”вЂР“Т†thб»‹ mб»›i(MР±В»в„– ДђГ¬nh – Mб»… TrГ¬ phГ­a TГўy Nam) mР±В»в„ўt lб»Јi thбєї khГЎc của dб»± ГЎn lГ  rР±С”Тђt gбє§n cГЎc cР–РЋ quan Lб»›n, cГі sбєµn nhiб»Ѓu dб»‹ch vР±В»Тђ vГ  tiện Г­ch Р”вЂР“Т†thб»‹ hiện Р”вЂР±С”РЋi б»џ xung quanh khi hoГ n thГ nh, dб»± ГЎn nГ y sбєЅ gГіp phбє§n quan trб»Ќng nГўng cao chР±С”Тђt lЖ°б»Јng cбєЈnh quan Р”вЂР“Т†thб»‹ cЕ©ng nhР–В° chР±С”Тђt lЖ°б»Јng cuР±В»в„ўc sР±В»вЂng cho cР–В° dГўn trong khu vб»±c.

Гќ tЖ°б»џng xГўy dб»±ng Р±В»вЂc Р”вЂР±С”Р€o giб»Їa trung tГўm thГ nh phỆHГ  NР±В»в„ўi, khu nhГ  б»џ hб»—n hб»Јp liб»Ѓn kб»Ѓ 25 VЕ© Ngб»Ќc PhanР”вЂР–°ЖЎc xГўy dб»±ng vб»›i nhб»Їng tiện nghi tР±В»вЂt nhР±С”Тђt, Р”вЂР±С”В·c biệt Р”вЂР–В°a thiГЄn nhiГЄn vГ o tб»«ng cДѓn hР±В»в„ў tбєЎi Р”вЂР“Сћy, khu nhГ  б»џ Р”вЂР–°б»Јc thiбєїt kбєї vб»›i nhб»Їng biệt thб»± song lбє­p, nhГ  vЖ°б»ќn, hбє§m gб»­i xe, khР“ТвЂng gian cГўy xanh vГ  Р”вЂР–°б»ќng Р”вЂi bР±В»в„ў.

tien-ich-25-vu-ngoc-phan

 

+ Tiện Г­ch khu Р”вЂР“Т†thб»‹ vГ  Р”вЂР±С”С–ng cР±С”Тђp hoГ n thiện

-Р’В Р’В Р’В  LГ  khu biệt thб»± – liб»Ѓn kб»Ѓ duy nhР±С”Тђt nДѓm 2014 Р”вЂР±С”С—n nay Р”вЂР–°б»Јc phГЄ duyệt mб»›i nбє±m trong trung tГўm bР±В»вЂn quбє­n nР±В»в„ўi Р”вЂР“Т†lб»‹ch sб»­

-Р’В Р’В Р’В  Vб»‹ trГ­ giao thР“ТвЂng thuбє­n lб»Јi, sГЎt vб»›i trР±В»Тђc Р”вЂР–°б»ќng LГЎng HбєЎ – lГ  trung tГўm tГ i chГ­nh kinh tбєї lб»›n của thủ Р”вЂР“ТвЂ

-Р’В Р’В Р’В  Дђiб»ѓm kбєїt nР±В»вЂi nhanh vs cГЎc tiện Г­ch khu vб»±c nhР–В°: trЖ°б»ќng hб»Ќc, bệnh viện, trung tГўm thЖ°ЖЎng mбєЎi….

-Р’В Р’В Р’В  Thiбєїt kбєї hiện Р”вЂР±С”РЋi vs cГЎc giбєЈi phГЎp vЖ°б»Јt trР±В»в„ўi: cР±С”Тђp nЖ°б»›c tinh khiбєїt, hệ thР±В»вЂng giГЎm sГЎt an ninh vГ  xe cб»©u thЖ°ЖЎng thЖ°б»ќng trб»±c 24/24, mР–В°a nhГўn tбєЎo, lб»Ќc khГ­ tб»± Р”вЂР±В»в„ўng, trб»“ng cГўy vГ  chiбєїu sГЎng sГўn vЖ°б»ќn sб»­ dР±В»Тђng nДѓng lЖ°б»Јng mбє·t trб»ќi…

-Р’В Р’В Р’В  Thiбєїt kбєї hбє§m thР“ТвЂng minh Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo mб»—i gia Р”вЂР“В¬nh cГі 2 chб»— Р”вЂР±В»С“ xe Р“Т†tР“Т†riГЄng vГ  sб»­ dР±В»Тђng toГ n bР±В»в„ў mбє·t trГЄn lГ m khР“ТвЂng gian xanh, vЖ°б»ќn hoa, khu Р”вЂi bР±В»в„ў, vui chР–РЋi giбєЈi trГ­ cho trбє» em vГ  cР–В° dГўn

-Р’В Р’В Р’В  HoГ n thiện Р”вЂР±В»вЂњng bР±В»в„ў cбєЈnh quan vГ  sГўn vЖ°б»ќn, tбє§ng hбє§m vГ  toГ n bР±В»в„ў mбє·t ngoГ i nhГ  vб»›i cГЎc loбєЎi vбє­t liệu cao cР±С”Тђp nhбє­p khбє©u chГўu Г‚u: cб»­a nhР“ТвЂm kГ­nh cao cР±С”Тђp, Р”вЂР“РЋ Р±В»вЂp lГЎt mбє·t ngoГ i, trang thiбєїt bб»‹ tiện nghi khu cР“ТвЂng cР±В»в„ўng…

-Р’В Р’В Р’В  NhГ  liб»Ѓn kб»Ѓ mбє·t phỆthiбєїt kбєї tР±В»вЂi Р–В°u hГіa cР“ТвЂng nДѓng sб»­ dР±В»Тђng tР“в„–y biбєїn theo nhu cбє§u Р”вЂР±В»С“ tбє­n dР±В»Тђng nguб»“n khР“ТвЂng khГ­ trong lГ nh vГ  cбєЈnh quan thiГЄn nhiГЄn, thay Р”вЂР±В»вЂўi quan niệm nhГ  liб»Ѓn kб»Ѓ truyб»Ѓn thР±В»вЂng của ngЖ°б»ќi Việt. LГ  lб»±a chб»Ќn tР±В»вЂi Р–В°u cho nhб»Їng gia Р”вЂР“В¬nh muР±В»вЂn kбєїt hб»Јp giб»Їa việc kinh doanh buР“ТвЂn bГЎn vГ  khР“ТвЂng gian sih hoбєЎt của gia Р”вЂР“В¬nh.

tien-ich-10-25-vu-ngoc-phan.jpg
+ 12 tiện ích của dự án:

– LР±В»вЂi vГ o trб»“ng trГєc

– SГўn Р”вЂР“С–n

– Giбєїng trб»ќi vГ  thГЎc nЖ°б»›c

– SГўn chР–РЋi

– SГўn chР–РЋi chuyГЄn Р”вЂР±В»Рѓ

– Patio

– ChГІi nghỉ

– GiГ n hoa

– ChГІi nghỉ vГ  giГ n hoa

– VЖ°б»ќn treo

– Mбє·t nЖ°б»›c trang trГ­

– ThбєЈm hoa

VH Gardenia 3

Mб»Ќi

thР“ТвЂng tin chi tiбєїt vб»Ѓ dб»± ГЎn xin vui lГІng liГЄn hệ:
Mr.SР–РЋn: 0941 999996 ')}
VINHOMES GARDENIA THÀNH PHỐ BAN MAI
- Vị trí: đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bất động sản Hồng Ngân – trực thuốc tập đoàn Vingroup.
- Tổng diện tích toàn dự án: 176,300m2
- Mật độ xây dựng: 31%.
- Diện tích cho công viên và cảnh quan: 69%.

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN VÀ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT CÁC TÒA CHUNG CƯ, BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, SHOPHOUES ĐANG MỞ BÁN >>
Thành phố ban mai - Vinhomes Gardenia
ĐK nhận thông tin mới nhất, cập nhật liên tục
Họ tên

Email

Số điện thoại
DMCA.com Protection Status