Search
21/02/2018
  • :
  • :

Tiện ích đẳng cấp dự án Vinhomes Gardenia

ThГ nh phỆban mai – Vinhomes Gardenia

LР±С”Тђy cбєЈm hб»©ng tб»« Р”вЂР“С–a nhГ i tГўy thanh khiбєїt, “ThГ nh phỆBan Mai – Vinhomes Gardenia” Р”вЂР–°б»Јc thiбєїt kбєї dб»±a trГЄn nguyГЄn tбєЇc xanh – trong lГ nh vГ  cГўn bбє±ng vб»›i “concept vЖ°б»ќn” Р”вЂР±В»в„ўc Р”вЂР“РЋo do hai thЖ°ЖЎng hiệu thiбєїt kбєї nб»•i tiбєїng thбєї giб»›i CPG (Singapore) vГ  West Green Design (Canada) tР–В° vР±С”Тђn. Biб»ѓu tЖ°б»Јng hoa nhГ i tГўy Р”вЂР–°б»Јc thб»ѓ hiện khГ©o lГ©o trong thiбєїt kбєї cбєЈnh quan vГ  chi tiбєїt nР±В»в„ўi ngoбєЎi thР±С”Тђt tбєЎo nГЄn phong cГЎch Р”вЂР±С”В·c trР–В°ng cho Vinhomes Gardenia.”
CuР±В»в„ўc sР±В»вЂng tбєЎi Vinhomes Gardenia lГ  nhб»Їng trбєЈi nghiệm sР±В»вЂng cГўn bбє±ng, nР–РЋi ngГ y mб»›i bбєЇt Р”вЂР±С”В§u bбє±ng tiбєїng chim hГіt, tб»«ng giб»Ќt sЖ°ЖЎng li ti Р”вЂР±В»РЊng trГЄn chб»“i non xanh biбєїc, ГЎnh nбєЇng ban mai nhР±С”в„– xuyГЄn kбєЅ lГЎ giб»Їa thiГЄn nhiГЄn trong lГ nh vГ  kбєїt thГєc khi bбєЎn cР“в„–ng gia Р”вЂР“В¬nh thЖ°б»џng thб»©c bб»Їa ngon vб»›i бє©m thб»±c tЖ°ЖЎi sбєЎch mб»—i ngГ y. MР±В»в„ўt hệ sinh thГЎi cГўn bбє±ng vГ  nhГўn vДѓn cho cuР±В»в„ўc sР±В»вЂng trб»Ќn vР±С”в„–n mб»џ ra trЖ°б»›c mбєЇt bбєЎn.

Vб»›i 66 tiện Г­ch vГ  dб»‹ch vР±В»Тђ theo tiГЄu chuбє©n 5 sao quР±В»вЂc tбєї, Vinhomes Gardenia mang tб»›i cho cР–В° dГўn mР±В»в„ўt cuР±В»в„ўc sР±В»вЂng cГўn bбє±ng, hiện Р”вЂР±С”РЋi, Р”вЂР±С”С–ng cР±С”Тђp vГ  trб»Ќn vР±С”в„–n nhР–В° mР±В»в„ўt thГ nh phỆthu nhб»Џ.

Tiện Г­ch xanh vб»›i 10 khu vЖ°б»ќn Р”вЂР±В»в„ўc Р”вЂР“РЋo

TбєЎi thГ nh phỆban mai Vinhomes Gardenia, cР–В° dГўn thб»±c sб»± sР±В»вЂng trong khР“ТвЂng gian trong lГ nh vГ  trбєЈi nghiệm vР“Т†sỆДвЂiб»Ѓu thГє vб»‹ mб»—i ngГ y vб»›i 10 khu vЖ°б»ќn Р”вЂР±В»в„ўc Р”вЂР“РЋo cР“в„–ng hГ ng loбєЎt tiện Г­ch xanh khГЎc nhР–В°: VЖ°б»ќn Р”вЂР–°ЖЎng Р”вЂР±С”РЋi, vЖ°б»ќn dЖ°б»Ўng sinh, vЖ°б»ќn Nhбє­t BбєЈn, vЖ°б»ќn thГє cР–В°ng, vЖ°б»ќn BBQ, vЖ°б»ќn chР–РЋi cб»ќ, Р”вЂР±С”Р€o cГўy xanh, lб»Ѓu vб»Ќng cбєЈnh vГ  khu dГ n hoa nghỉ chГўn.


Giáo dục – trường mầm non và tiểu học Vinschool

ДђЖ°б»Јc chбєЇt lб»Ќc, kбєїt hб»Јp khГ©o lГ©o nhб»Їng tinh hoa của nб»Ѓn giГЎo dР±В»Тђc trong nЖ°б»›c vГ  quР±В»вЂc tбєї, trЖ°б»ќng mбє§m non vГ  tiб»ѓu hб»Ќc Vinschool (thuР±В»в„ўc hệ thР±В»вЂng trЖ°б»ќng Vinschool danh tiбєїng) tбєЎi Vinhomes Gardenia sбєЅ Р”вЂem Р”вЂР±С”С—n mР±В»в„ўt mР“Т†hГ¬nh giГЎo dР±В»Тђc Р–В°u việt, Р”вЂР“РЋp б»©ng tР±В»вЂt chЖ°ЖЎng trГ¬nh trong nЖ°б»›c nhР–В°ng Р”вЂР±В»вЂњng thб»ќi trang bб»‹ cho cГЎc em nhб»Їng tỆchР±С”Тђt vГ  phбє©m chР±С”Тђt cбє§n thiбєїt Р”вЂР±В»С“ tб»± tin hР±В»в„ўi nhбє­p, thГ nh cР“ТвЂng trong xu hЖ°б»›ng toГ n cбє§u hГіa.

Y tбєї – PhГІng khГЎm Р”вЂa khoa quР±В»вЂc tбєї Vinmec

PhГІng khГЎm Р”вЂa khoa quР±В»вЂc tбєї Vinmec (thuР±В»в„ўc hệ thР±В»вЂng Bệnh viện Р”вЂa khoa quР±В»вЂc tбєї Vinmec) sб»­ dР±В»Тђng cГЎc trang bб»‹ Р”вЂР±В»вЂњng bР±В»в„ў, hiện Р”вЂР±С”РЋi, dб»‹ch vР±В»Тђ tiện nghi, cao cР±С”Тђp theo tiГЄu chuбє©n bệnh viện Р”вЂa khoa QuР±В»вЂc tбєї. Дђбє·c biệt, Р”вЂР±В»в„ўi ngЕ© y – bГЎc sР±В»в„– tбєЎi Vinmec lГ  cГЎc chuyГЄn gia Р”вЂР±С”В§u ngГ nh, trГ¬nh Р”вЂР±В»в„ў chuyГЄn mР“ТвЂn cao, luР“ТвЂn hбєїt lГІng vГ¬ lб»Јi Г­ch của bệnh nhГўn. Vб»›i lб»Јi thбєї vб»Ѓ chuyГЄn mР“ТвЂn vГ  cР“ТвЂng nghệ cao cР“в„–ng tР“ТвЂn chỉ “Hбєїt lГІng vГ¬ ngЖ°б»ќi bệnh” Vinmec luР“ТвЂn lГ  Р”вЂР±В»вЂ№a chỉ chДѓm sГіc sб»©c khoбє» chР±С”Тђt lЖ°б»Јng cao vГ  uy tГ­n ngay tбєЎi Việt Nam vб»›i tiГЄu chuбє©n quР±В»вЂc tбєї.
Vui chЖЎi giбєЈi trГ­ vГ  chДѓm sГіc sб»©c khб»Џe

BГЄn cбєЎnh khР“ТвЂng gian xanh ngбє­p trГ n, an tГўm tuyệt Р”вЂР±В»вЂi vб»›i nguб»“n nЖ°б»›c, thб»±c phбє©m sбєЎch vГ  an ninh Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo, mб»Ќi nhu cбє§u vui chР–РЋi giбєЈi trГ­ vГ  chДѓm sГіc sб»©c khб»Џe của cР–В° dГўn Vinhomes Gardenia Р”вЂР±В»Рѓu Р”вЂР–°б»Јc Р”вЂР“РЋp б»©ng tР±В»вЂi Р”вЂa vб»›i 12 tiện Г­ch nhР–В°: Bб»ѓ bР–РЋi bР±В»вЂn mР“в„–a trong nhГ  vГ  ngoГ i trб»ќi, bб»ѓ sР±В»Тђc thР–В° giГЈn Jacuzzi, hệ thР±В»вЂng sГўn tбє­p thб»ѓ thao vб»›i cГЎc mР“ТвЂn Р”вЂa dбєЎng, sГўn chР–РЋi trбє» em, khu tбє­p thб»ѓ dР±В»Тђc ngoГ i trб»ќi, sГ n tбє­p yoga…

 


SiГЄu thб»‹ tiГЄu dГ№ng VinMart

SiГЄu thб»‹ VinMart cГі quy mР“Т†lб»›n vб»›i hГ ng chР±В»Тђc ngГ n mбє·t hГ ng thuР±В»в„ўc Р”вЂР±В»В§ cГЎc nhГіm ngГ nh khГЎc nhau nhР–В° thб»±c phбє©m, hГіa mР±В»в„– phбє©m, Р”вЂР±В»вЂњ dР“в„–ng gia Р”вЂР“В¬nh, Р”вЂiện mГЎy gia dР±В»Тђng, thб»ќi trang,… Р”вЂР“РЋp б»©ng mб»Ќi nhu cбє§u sinh hoбєЎt hГ ng ngГ y của cР–В° dГўn Vinhomes Gardenia. Дђбє·c biệt, cР–В° dГўn Vinhomes Gardenia cГі thб»ѓ hoГ n toГ n yГЄn tГўm vб»›i nguб»“n thб»±c phбє©m sбєЎch vГ  an toГ n tб»« thЖ°ЖЎng hiệu nhР–В° VinEco.


22 dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao của Vinhomes

TбєЎi Vinhomes Gardenia, ngoГ i hệ thР±В»вЂng tiện Г­ch toГ n diện, 22 dб»‹ch vР±В»Тђ tiГЄu chuбє©n 5 sao giГєp bбєЎn tбє­n hЖ°б»џng cuР±В»в„ўc sР±В»вЂng an nhГ n thР–В° thГЎi vб»›i gia Р”вЂР“В¬nh. Tб»« việc dб»Ќn vệ sinh nhГ  cб»­a, chДѓm sГіc cГўy cбєЈnh, giбє·t lГ , sб»­a chб»Їa kР±В»в„– thuбє­t, diệt cР“ТвЂn trР“в„–ng… Р”вЂР±С”С—n Р”вЂР±С”В·t hoa, hay quбєЈn lГЅ cho thuГЄ lбєЎi chГ­nh cДѓn nhГ  của bбєЎn; tР±С”Тђt cбєЈ nhР–В° cбє§u của bбєЎn Р”вЂР±В»Рѓu Р”вЂР–°б»Јc Р”вЂР“РЋp б»©ng chu Р”вЂР“РЋo, tбє­n tГўm vГ  chuyГЄn nghiệp.

theo: yourhomes.vn

mб»Ќi thР“ТвЂng tin chi tiбєїt liГЄn hệ: Mr.SР–РЋn: 0941 999996

')}
VINHOMES GARDENIA THÀNH PHỐ BAN MAI
- Vị trí: đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bất động sản Hồng Ngân – trực thuốc tập đoàn Vingroup.
- Tổng diện tích toàn dự án: 176,300m2
- Mật độ xây dựng: 31%.
- Diện tích cho công viên và cảnh quan: 69%.

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN VÀ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT CÁC TÒA CHUNG CƯ, BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, SHOPHOUES ĐANG MỞ BÁN >>
Thành phố ban mai - Vinhomes Gardenia
ĐK nhận thông tin mới nhất, cập nhật liên tục
Họ tên

Email

Số điện thoại
DMCA.com Protection Status