Search
21/02/2018
  • :
  • :

Những lưu ý về phong thủy dành cho chung cư

Phong thủy dành cho chung cư

Nhб»Їng chia sбє» mб»›i nhР±С”Тђt Р’В dГ nh cho chung cР–В°. Nhб»Їng chia sбє» của nhб»Їng chuyГЄn gia hГ ng Р”вЂР±С”В§u vб»Ѓ phong thủy trГЄn toГ n quР±В»вЂc. Sau Р”вЂР“Сћy batdongsangiatot.vn xin Р”вЂР–°б»Јc tб»•ng hб»Јp lбєЎi.

Дђбє·c trР–В°ng của chung cР–В° lГ  vб»«a tГЎch bбєЎch phбє§n riГЄng lбєЎi vб»«a phР±В»Тђ thuР±В»в„ўc phбє§n chung, бєЈnh hЖ°б»џng giб»Їa cГЎc cДѓn hР±В»в„ў của toГ n khР±В»вЂi nhГ  vб»›i nhau.

Do vбє­y, cГЎc yбєїu tỆphong thủy vбє«n tuГўn theo nhб»Їng nguyГЄn tбєЇc cР–РЋ bбєЈn của nhГ  truyб»Ѓn thР±В»вЂng nhР–В°ng cГі cГЎc khГЎc biệt cбє§n Р”вЂiб»Ѓu chỉnh linh hoбєЎt.DЖ°б»›i Р”вЂР“Сћy lГ  nhб»Їng nguyГЄn tбєЇc vГ ng Р”вЂР±В»С“ chб»Ќn mР±В»в„ўt cДѓn hР±В»в„ў chung cР–В° hб»Јp phong thủyNДѓng lЖ°б»Јng vГ  hЖ°б»›ng của tГІa nhГ NГЄn xem chung cР–В° nhР–В° mР±В»в„ўt ngР“ТвЂi nhГ  lб»›n cГі nhiб»Ѓu phГІng, nhiб»Ѓu tбє§ng. NgР“ТвЂi nhГ  Р±С”Тђy cбє§n cГі Р”вЂР–°б»Јc cГЎc thuбє­n lб»Јi vб»Ѓ phong thủy nhР–В° hЖ°б»›ng tР±В»вЂt, Р”вЂР“С–n giГі mГЎt, trГЎnh nбєЇng gбєЇt, cГі khoбєЈng lР“в„–i tЖ°ЖЎng xб»©ng vб»›i Р”вЂР–°б»ќng giao thР“ТвЂng Р”вЂР±В»С“ giбєЈm xung sГЎt bГЄn ngoГ i xГўm nhбє­p vГ o khР“ТвЂng gian cДѓn hР±В»в„ў.TГІa chung cР–В° cбє§n cГі khoбєЈng Minh Р”вЂР–°б»ќng khoГЎng Р”вЂР±С”РЋt phГ­a trЖ°б»›c, tР±В»вЂt nhР±С”Тђt nГЄn lГ  mР±В»в„ўt khu vб»±c cГўy xanh, cР“ТвЂng viГЄn nhб»Џ lГ m chб»— vui chР–РЋi, nghỉ ngР–РЋi cho cР–В° dГўn, Р”вЂР±В»вЂњng thб»ќi lГ  khoбєЈng lР“в„–i, tбєЎo tбє§m nhГ¬n tР±В»вЂt cho ngЖ°б»ќi bГЄn ngoГ i khi tiбєїp cбє­n. MР±В»в„ўt chung cР–В° cГі phong thủy tР±В»вЂt cЕ©ng nГЄn cГі khoбєЈng cГЎch hГ i hГІa giб»Їa cГЎc khР±В»вЂi nhГ , cбє§n trГЎnh khe hР±С”в„–p tбєЎo giГі hГєt do nhГ  cao tбє§ng lГ m quГЎ gбє§n nhau.

HЖ°б»›ng của tГІa nhГ  chung cР–В° cЕ©ng lГ  mР±В»в„ўt yбєїu tỆphong thủy quan trб»Ќng khi mua cДѓn hР±В»в„ў. HЖ°б»›ng của mР±В»в„ўt tГІa chung cР–В° lГ  hЖ°б»›ng thбєіng gГіc vб»›i mбє·t cб»­a ra vГ o chГ­nh của chung cР–В° chб»© khР“ТвЂng phбєЈi hЖ°б»›ng cб»­a cГЎc cДѓn hР±В»в„ў. б»ћ nЖ°б»›c ta, mР±В»в„ўt chung cР–В° Р”вЂР±С”в„–p thЖ°б»ќng cГі mбє·t dГ i quay vб»Ѓ hЖ°б»›ng Nam hoбє·c ДђГТвЂng Nam sбєЅ Р”вЂР“С–n Р”вЂР–°б»Јc giГі mГЎt vГ  ГЎnh sГЎng б»•n Р”вЂР±В»вЂ№nh. CГЎc cбєЎnh ngбєЇn quay vб»Ѓ hЖ°б»›ng xР±С”Тђu sбєЅ giГєp cho cГЎc cДѓn hР±В»в„ў bГЄn trong giбєЈm thiб»ѓu Р”вЂР–°б»Јc бєЈnh hЖ°б»џng của nбєЇng giГі tГўy vГ  giГі nГіng.

Vị trí và hình dạng căn hộ

Khi chб»Ќn mua mР±В»в„ўt cДѓn hР±В»в„ў chung cР–В°, bбєЎn nГЄn chб»Ќn mР±В»в„ўt cДѓn hР±В»в„ў б»џ tбє§ng cao mР±В»в„ўt chГєt. LГЅ do rР±С”Тђt rГµ rГ ng nhР±С”Тђt Р”вЂР“С– lГ  cГ ng lГЄn cao thГ¬ cДѓn hР±В»в„ў của bбєЎn cГ ng chб»‹u Г­t ГЎp lб»±c, nguб»“n nДѓng lЖ°б»Јng phong thủy cЕ©ng nhР±С”в„– nhГ ng hР–РЋn. Nhб»Їng cДѓn hР±В»в„ў б»џ tбє§ng cao luР“ТвЂn Р”вЂР“С–n Р”вЂР–°б»Јc nhiб»Ѓu ГЎnh sГЎng hР–РЋn cЕ©ng nhР–В° cГі tбє§m nhГ¬n Р”вЂР±С”в„–p hР–РЋn, sб»± lР–В°u thР“ТвЂng khГ­ bГЄn trong nhГ  cЕ©ng tР±В»вЂt hР–РЋn.

NgoГ i ra, bбєЎn nГЄn trГЎnh nhб»Їng cДѓn hР±В»в„ў Р”вЂР±В»вЂi diện trб»±c tiбєїp vб»›i cб»­a thang mГЎy hoбє·c cбє§u thang. HГЈy chб»Ќn mР±В»в„ўt cДѓn hР±В»в„ў nбє±m bГЄn ngoГ i khu vб»±c cР“ТвЂng cР±В»в„ўng, nhiб»Ѓu ngЖ°б»ќi Р”вЂi lбєЎi Р”вЂР±В»С“ Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo sб»± yГЄn tД©nh, riГЄng tР–В° trong cuР±В»в„ўc sР±В»вЂng.

Vб»Ѓ hГ¬nh dбєЎng tб»•ng thб»ѓ của cДѓn nhГ , bбєЎn nГЄn chб»Ќn nhб»Їng cДѓn hР±В»в„ў cГі hГ¬nh dбєЎng vuР“ТвЂng vб»©c, trГЎnh nhб»Їng cДѓn mГ©o mГі hoбє·c bб»‹ khuyбєїt nhб»Їng gГіc quГЎ lб»›n, vб»«a khР“ТвЂng tР±В»вЂt vб»Ѓ phong thủy, vб»«a khГі khДѓn trong việc sбєЇp Р”вЂР±С”В·t nР±В»в„ўi thР±С”Тђt bГЄn trong. Trong trЖ°б»ќng hб»Јp bР±С”Тђt khбєЈ khГЎng, chГєng ta cГі thб»ѓ khбєЇc phР±В»Тђc bбє±ng cГЎch treo mР±В»в„ўt chiбєїc gЖ°ЖЎng lб»›n tбєЎi nhб»Їng gГіc khuyбєїt Р”вЂР±В»С“ bР“в„– lбєЎi vГ  tбєЎo cбєЈm giГЎc trГІn Р”вЂР±С”В§y cho cДѓn hР±В»в„ў.

Xem xét cách bỆtrí bên trong căn hộ

Khi chб»Ќn mua cДѓn hР±В»в„ў, cбє§n Р”вЂР±В»С“ ГЅ nhбє±m trГЎnh cГЎc bР±С”Тђt lб»Јi do hệ thР±В»вЂng cб»­a gГўy ra, vГ­ dР±В»Тђ hai cДѓn hР±В»в„ў cГі cб»­a nhГ¬n thбєіng vГ o nhau tбєЎo luб»“ng giГі hГєt, tбє§m nhГ¬n xuyГЄn thР±С”Тђu vГ  tiбєїng б»“n lan truyб»Ѓn qua lбєЎi giб»Їa hai nhГ . MР±В»в„ўt dбєЎng trб»±c xung khГЎc lГ  cб»­a cДѓn hР±В»в„ў mб»џ thбєіng ra cбє§u thang hoбє·c cuР±В»вЂi hГ nh lang Р”вЂР“Сћm thбєіng vГ o nhГ .

TР±С”Тђt cбєЈ cГЎc cДѓn hР±В»в„ў chung cР–В° Р”вЂР±В»Рѓu cГі ban cР“ТвЂng. ДђГўy lГ  khoбєЈng tiбєїp xГєc vб»›i thiГЄn nhiГЄn, nбєЇng, giГі bГЄn ngoГ i. VГ¬ vбє­y, chГєng ta cбє§n lР–В°u ГЅ thГЄm mР±В»в„ўt sỆДвЂiб»ѓm nhР–В° trГЎnh chб»Ќn nhб»Їng cДѓn hР±В»в„ў mГ  cб»­a chГ­nh Р”вЂР±В»вЂi diện thбєіng vб»›i cб»­a ban cР“ТвЂng vГ¬ nГі sбєЅ lГ m cho nДѓng lЖ°б»Јng khР“ТвЂng Р”вЂР±В»РЊng lбєЎi Р”вЂР–°б»Јc trong nhГ .

Vб»Ѓ cР±С”Тђu trГєc bГЄn trong, cбє§n lР–В°u ГЅ Р”вЂР±С”В·c biệt Р”вЂР±С”С—n WC vГ  bбєїp vГ¬ Р”вЂР“С– thЖ°б»ќng lГ  nhб»Їng khР“ТвЂng gian Р”вЂР“Р€ Р”вЂР–°б»Јc bỆtrГ­ sбєµn rР±С”Тђt khГі thay Р”вЂР±В»вЂўi trong cДѓn hР±В»в„ў chung cР–В°. Phong thủy quan niệm, trong mР±В»в„ўt cДѓn nhГ , khu vб»±c trung tГўm (trung cung) luР“ТвЂn phбєЈi sГЎng sủa, sбєЎch sбєЅ. VГ¬ vбє­y, nhб»Їng cДѓn cГі WC nбє±m б»џ giб»Їa nhГ  lГ  tР±В»вЂi kб»µ, rР±С”Тђt bР±С”Тђt lб»Јi vб»Ѓ sб»©c khб»Џe. NgoГ i ra, nhб»Їng cДѓn chung cР–В° mб»џ cб»­a nhГ¬n ngay thР±С”Тђy bбєїp cЕ©ng bб»‹ hao tб»•n vб»Ѓ tiб»Ѓn tГ i.

TrГЄn thб»±c tбєї, việc tбєЎo dб»±ng mР±В»в„ўt khР“ТвЂng gian cДѓn hР±В»в„ў chung cР–В° hб»Јp phong thủy khР“ТвЂng phбєЈi việc quГЎ khГі. Tuy nhiГЄn, Р”вЂР±В»С“ cГі mР±В»в„ўt cДѓn hР±В»в„ў chung cР–В° tР±В»вЂt vб»Ѓ phong thủy, gia chủ nГЄn quan tГўm ngay tб»« khГўu chб»Ќn mua Р”вЂР±В»С“ trГЎnh phбєЈi sб»­a chб»Їa tР±В»вЂn kГ©m, lбєЎi Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo sб»± hГ i hГІa giб»Їa cР“ТвЂng nДѓng, thбє©m mР±В»в„– kiбєїn trГєc vГ  phong thủy.

CЖ°б»ќng TrЖ°ЖЎngВ (Tб»•ng Hб»Јp)

Theo InfoNet

Tб»Є KHГ“A

')}
VINHOMES GARDENIA THÀNH PHỐ BAN MAI
- Vị trí: đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bất động sản Hồng Ngân – trực thuốc tập đoàn Vingroup.
- Tổng diện tích toàn dự án: 176,300m2
- Mật độ xây dựng: 31%.
- Diện tích cho công viên và cảnh quan: 69%.

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN VÀ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT CÁC TÒA CHUNG CƯ, BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, SHOPHOUES ĐANG MỞ BÁN >>
Thành phố ban mai - Vinhomes Gardenia
ĐK nhận thông tin mới nhất, cập nhật liên tục
Họ tên

Email

Số điện thoại
DMCA.com Protection Status