Search
20/01/2018
  • :
  • :

Организаторы стоящих за мошенничеством Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questra.es, questraworld.es, atlanticgam.es)

МатерРСвЂР В Р’°Р В» РІР·СЏР» Р РЋР С“ Р В РЎвЂР РЋР С“точнРСвЂР В РЎвЂќР В Р’В°: Web.archive.org Р В Р’В Р РЋРІР‚ Web.archive.org Р В Р’ РЎвЂР В Р вЂ¦Р РЋРІР‚ћР С•РЎР‚Р СацРСвЂР РЋР РЏ актуальна Р Р…Р В° 2015-2016 РіРѕРТвЂР РЋРІР‚в„–, Р В РўвЂР В РЎвЂў Р В РЎвЂР В Р’·Р СененРСвЂР В РІвЂћвЂ“ Р Р† афере. Р¤РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’°Р Р…совая Р С—Р СвЂР РЋР вЂљР В Р’°Р СР СвЂР В РўвЂР В Р’В° Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р СошеннРСвЂР РЋРІР‚ЎР ВµРЎРѓРЎвЂљР Р†Р С• Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questra.es, questraworld.es, atlanticgam.es) Р В Р’ Р вЂ¦Р В Р’°Р СР С†уже рассРСатрРСвЂР В Р вЂ Р В Р’°Р В»Р В°РЎРѓРЎРЉ, Р Р…Р С• кто органРСвЂР В Р’·Р С•Р Р†Р В°Р В» эту аферу – нужно Р В РўвЂР В РЎвЂўР В РЎвЂ”олнРСвЂР РЋРІР‚љР ВµР В»РЎРЉР Р…Р С• РѕР±СЃСѓР¶РТвЂР В Р’°РЎвЂљРЎРЉ Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р В РўвЂР В РЎвЂўР В РЎвЂќР В Р’°Р В·РЎвЂ№Р Р†Р В°РЎвЂљРЎРЉ. Данное расслеРТвЂР В РЎвЂўР В Р вЂ Р В Р’°Р Р…Р СвЂР В Р’Вµ попытается захватРСвЂР РЋРІР‚љРЎРЉ всех Р В РўвЂР В Р’µР в„–ствующРСвЂР РЋРІР‚В¦ персонажей, которые Р Р† РћРџР“ работают уже Р СРЅРѕРіРѕ лет, СЃРѕР·РТвЂР В Р’°Р В»Р С†РЅРµ РѕРТвЂР В Р вЂ¦Р РЋРЎвЂњ аферу Р В Р’В Р РЋРІР‚ теперь занРСвЂР В РЎР В Р’°РЎР‹РЎвЂљРЎРѓРЎРЏ Р СошеннРСвЂР РЋРІР‚ЎР ВµРЎРѓРЎвЂљР Р†Р С•Р С Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questra.es, questraworld.es, atlanticgam.es) Р Р† РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’Вµ, Р РѕСЃСЃРСвЂР В РЎвЂ, Казахстане Р В Р’В Р РЋРІР‚ странах ЕС. ДопоРТвЂР В Р’»Р СвЂР В Р вЂ¦Р В Р вЂ¦Р В РЎвЂў Р В РЎвЂР В Р’·Р Р†Р ВµРЎРѓРЎвЂљР Р…Р С•, что Р В Р’В·Р В Р’В° Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questra.es, questraworld.es, atlanticgam.es) стоят Р¶РСвЂР РЋРІР‚љР ВµР В»Р С†УкраРСвЂР В Р вЂ¦Р РЋРІР‚в„– Р В Р’В Р РЋРІР‚ РїРѕРСогают Р В РЎвЂР В РЎ гражРТвЂР В Р’°Р Р…Р Вµ Р РѕСЃСЃРСвЂР В РЎвЂ, так же Questra Holdings Inc (questra.es) Р Р…Р Вµ Р В РЎвЂР В РЎР В Р’µР ВµРЎвЂљ Р Р…Р СвЂР В РЎвЂќР В Р’°Р С”РѕРіРѕ отношенРСвЂР РЋР РЏ Р С” РспанРСвЂР В РЎвЂ – тоже факт Р В РўвЂР В РЎвЂўР В РЎвЂќР В Р’°Р В·Р В°Р Р…ный. РЎР°РСР С†органРСвЂР В Р’·Р В°РЎвЂљР С•РЎР‚С‹ Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р В РЎвЂР РЋРІР‚В¦ послужной РЎРѓР С—Р СвЂР РЋР С“РѕРє слеРТвЂР РЋРЎвЂњР РЋР вЂ№Р РЋРІР‚°Р СвЂР В РІвЂћвЂ“, РЎРѓР С—Р СвЂР РЋР С“РѕРє Р Р…Р Вµ полный Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р±СѓРТвЂР В Р’µРЎвЂљ Р В РўвЂР В РЎвЂўР В РЎвЂ”олняться, указанны СЃР°РСые основные Р СошеннРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂ: – Р В Р’ РЎвЂ™Р В Р’»Р ВµР С”санРТвЂР РЋР вЂљ Прочухан (Р В РІР‚в„ўР В РЎвЂР В Р вЂ¦Р В Р вЂ¦Р В РЎвЂР РЋРІР‚В Р В Р’В°, РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В°) – Р В Р’ РЎСџР В Р’µРЎРѓРЎвЂљРЎР‹Р С” Чеслав (Р СљР СвЂР В Р вЂ¦Р РЋР С“Р С”, Р вЂР ВµР В»Р С•РЎР‚СѓСЃСЃРСвЂР РЋР РЏ) – Р В Р’ РЎв„ўР В РЎвЂўР В Р вЂ¦Р РЋР С“тантРСвЂР В Р вЂ¦ РњР°РСчур (Р ТђР СельнРСвЂР РЋРІР‚ Р С”Р СвЂР В РІвЂћвЂ“, РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В°) – Р В Р’ Р’¤Р В°Р Р…Р СвЂР РЋР С“ Джураев (МытРСвЂР РЋРІР‚°Р СвЂ, Р РѕСЃСЃРСвЂР РЋР РЏ) – Р В Р’ Р Р‹Р РЋРІР‚љР В°Р Р…Р СвЂР РЋР С“лав Кравцев (РџРѕРТвЂР В РЎвЂўР В Р’»РЎРЉРЎРѓР С”, Р РѕСЃСЃРСвЂР РЋР РЏ)

Р­С‚РС†аферРСвЂР РЋР С“ты-органРСвЂР В Р’·Р В°РЎвЂљР С•РЎР‚С‹ РєРѕРСанРТвЂР В РЎвЂўР В РІвЂћвЂ“ связаны Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р РЋР С“ Р В РўвЂР РЋР вЂљР РЋРЎвЂњР В РЎвЂ“Р В РЎвЂР В РЎР В РЎвЂ весьРСР В° РїРѕС…РѕР¶РСвЂР В РЎР В РЎвЂ афераРСР СвЂ, которые уже закрылРСвЂР РЋР С“Р РЋР Р‰ Р В Р’В Р РЋРІР‚ успешно РєРСвЂР В Р вЂ¦Р РЋРЎвЂњР В Р’»Р С†своРСвЂР РЋРІР‚В¦ Р В РЎвЂР В Р вЂ¦Р В Р вЂ Р В Р’µРЎРѓРЎвЂљР С•РЎР‚РѕРІ, СЃРѕРСненРСвЂР В РІвЂћвЂ“ это Р Р…Р Вµ вызывает так как РІРСвЂР В РўвЂР В Р’µР Р… опытный слеРТ†РСошеннРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂўР В Р вЂ  РЎРѓР С• стажеРС, речь Р С• такРСвЂР РЋРІР‚В¦ как: 

– Р В Р’ Р’¤Р СвЂР В Р вЂ¦Р В Р’°Р Р…совая Р С—Р СвЂР РЋР вЂљР В Р’°Р СР СвЂР В РўвЂР В Р’В° ФорРСула Денег – нахоРТвЂР В РЎвЂР РЋРІР‚љРЎРѓРЎРЏ Р Р† Р РЋР С—Р СвЂР РЋР С“РєРµ Рнтернет Р СошеннРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂўР В Р вЂ  (2012-2014 РіРѕРТвЂР РЋРІР‚в„– – formuladeneg2.com Р В Р’В Р РЋРІР‚ formuladeneg.com) – Р В Р’ РІР‚”олотое СеченРСвЂР В Р’Вµ Р В РЎвЂР В Р’»Р С†ФорРСула Денег 2.0 – нахоРТвЂР В РЎвЂР РЋРІР‚љРЎРѓРЎРЏ Р Р† Р РЋР С—Р СвЂР РЋР С“РєРµ Рнтернет Р СошеннРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂўР В Р вЂ , РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В° – Р В РІР‚в„ўР В РЎвЂР В Р вЂ¦Р В Р вЂ¦Р В РЎвЂР РЋРІР‚В Р В Р’В° – FD Invest fdinvest.net / oiltransinvest – Р СошеннРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂ – участнРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРЎв„ў Р Р…Р В° РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’Вµ, Р РѕСЃСЃРСвЂР В РЎвЂ, Казахстане Р Р† разных рангах – astral-polet.ru – РѕР±РСан пользователей РїРѕРТ†вРСвЂР В РўвЂР В РЎвЂўР В РЎ обученРСвЂР РЋР РЏ РІСЃРµРСРЎС“ Р±СЂРµРТвЂР РЋРЎвЂњ.

КонстантРСвЂР В Р вЂ¦ РњР°РСчур (Р ТђР СельнРСвЂР РЋРІР‚ Р С”Р СвЂР В РІвЂћвЂ“, РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В°):–  Р В Р’ РІР‚ќР В°РЎвЂљР В° СЂРѕР¶РТвЂР В Р’µР Р…Р СвЂР РЋР РЏ СЏРєРѕР±С‹ 2 Р Сарта 1989 РіРѕРТвЂ. РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В° Р С–.Р ТђР СельнРСвЂР РЋРІР‚ Р С”Р СвЂР В РІвЂћвЂ“, СѓР». Зареченская 50-42, серРСвЂР РЋР РЏ Р В Р’В Р РЋРІР‚ РЅРѕРСер паспорта Р В РЎСљР В РІР‚в„ў440363, транспортное СЃСЂРµРТвЂР РЋР С“тва Р РЋР С“ РіРѕСЃ.РЅРѕРСероРС BX0330Р С’Р РЋ. Телефон: +380961462404, Skype: mamchyr-konstantin. Р’СЃРµ указанные Р В РўвЂР В Р’°Р Р…ные отлРСвЂР РЋРІР‚ЎР Р…Р С• нахоРТвЂР РЋР РЏР РЋРІР‚љРЎРѓРЎРЏ Р Р† сетРСвЂ, Р С—Р С• запросаРС: 380961462404, 380961462404 Р В Р’В Р РЋР В Р’В Р РЋР В Р’В Р РЋ, mamchyr-konstantin.  Р В Р’ РЎС™Р В РЎвЂўР РЋРІвЂљВ¬Р В Р’µР Р…Р Р…Р СвЂР В РЎвЂќ-аферРСвЂР РЋР С“С‚ РЎРѓР С• стажеРС, бывщРСвЂР В РІвЂћвЂ“ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРЎв„ў-С‰РСвЂР В РЎвЂќ Р Р…Р В° ЗапаРТвЂР В Р вЂ¦Р В РЎвЂўР В РІвЂћвЂ“ РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’Вµ.

Пестюк Чеслав (Р СљР СвЂР В Р вЂ¦Р РЋР С“Р С”, Р вЂР ВµР В»Р С•РЎР‚СѓСЃСЃРСвЂР РЋР РЏ):

 – Дата СЂРѕР¶РТвЂР В Р’µР Р…Р СвЂР РЋР РЏ СЏРєРѕР±С‹ 14 Р Сарта 1985 РіРѕРТвЂР В Р’В° (хотя встречалРСвЂР РЋР С“Р РЋР Р‰ Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р В РўвЂР РЋР вЂљР РЋРЎвЂњР В РЎвЂ“Р В РЎвЂР В Р’Вµ Р В РўвЂР В Р’°Р Р…ные). Р вЂР ВµР В»Р С•РЎР‚СѓСЃСЃРСвЂР РЋР РЏ, Р СљР СвЂР В Р вЂ¦Р РЋР С“Р С”, актуальный Р°РТвЂР РЋР вЂљР В Р’µРЎРѓ уточняется. СерРСвЂР РЋР РЏ Р В Р’В Р РЋРІР‚ РЅРѕРСер паспорта Р В РЎв„ўР В 1895767. Skype: ldcapitall, старые Skype zefircik99. Телефоны: +375 29 58075 22, +375 29 8676171, + 7905 5970676. МошеннРСвЂР В РЎвЂќ-аферРСвЂР РЋР С“С‚ РЎРѓР С• стажеРС, Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р Р…Р Вµ только Р Р† С„РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’°Р Р…СЃРѕРІРѕРС секторе, такРСвЂР РЋРІР‚В¦ Р В РЎвЂР РЋР С“торРСвЂР В РІвЂћвЂ“ как Р Р…Р СвЂР В Р’¶Р Вµ – РЎС“ Р В РўвЂР В Р’°Р Р…РЅРѕРіРѕ персонажа Р СРЅРѕРіРѕ:

РџСЂРСвЂР В Р вЂ Р В Р’µРЎвЂљ РІСЃРµРС Р РЋР С“ Р В РўвЂР В Р’°Р Р…РЅС‹РС человекоРС (Чеслав ЮрьевРСвЂР РЋРІР‚РЋ), знакоРС Р РЋР С“ Р В РўвЂР В Р’µР С”абря 2010 РіРѕРТвЂР В Р’В°. ПоверРСвЂР В Р’В» его сказакаРС? что РѕРЅ Р СР Р…Р Вµ РїРѕРСожет РЎРѓР ТвЂР В Р’µР В»Р В°РЎвЂљРЎРЉ кучу Р В РўвЂР В Р’µР Р…ег, Р В Р’В Р РЋРІР‚ РїСЂРѕРТвЂР В РЎвЂўР В Р вЂ Р В Р’°Р В» Р В РўвЂР В РЎвЂўР РЋР вЂљР В РЎвЂўР В РЎвЂ“СѓС‰РСвЂР В Р’Вµ советнРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂ, которые Р Р† Р В РЎвЂР РЋРІР‚љР С•Р С–Р Вµ СЃР»РСвЂР В Р вЂ Р В Р’°Р В»Р СвЂ. Результат СЃР»РСвЂР РЋРІР‚љРЎвЂ№Р в„– Р В РўвЂР В Р’µР С—Р С• 700$ + РІРѕРІСЂРµРСРЎРЏ остановленная торговля РЎРѓР С• СЃР»РСвЂР РЋРІР‚љР СвЂР В Р’µР С 300$ + РїРѕРєСѓРїРєР° советнРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂўР В Р вЂ  общей стоРСвЂР В РЎР В РЎвЂўР РЋР С“тью точно Р Р…Р Вµ скажу РїРѕСЂСЏРТвЂР В РЎвЂќР В Р’В° тоже 500 баксов, Р В РЎвЂР РЋРІР‚љР С•Р С– РїСЂРСвЂР В Р’±Р В»Р СвЂР В Р’В·Р В РЎвЂР РЋРІР‚љР ВµР В»РЎРЉР Р…Р С• 1500$ убытка Р В Р’В° точнее зароботка Р В РўвЂР В Р’°Р Р…РЅРѕРіРѕ развоРТвЂР В РЎвЂР В Р’»Р В° Р Р…Р Вµ СЃС‡РСвЂР РЋРІР‚љР В°РЎРЏ СЃР»РСвЂР РЋРІР‚љР С•Р С–Р С• Р В РўвЂР В Р’µР С—Р С•, Р Р…Р С• РЎРѓР С• СЃРїСЂРµРТвЂР В Р’В° РѕРЅ остался Р В РўвЂР В РЎвЂўР В Р вЂ Р В РЎвЂўР В Р’»РЎРЉР Р…ый С‚.Р С”. постоянно РіРѕРІРѕСЂРСвЂР В Р’В» увелРСвЂР РЋРІР‚РЋР В РЎвЂР В Р вЂ Р В Р’°Р в„– лот). Р СњР С• Р В РўвЂР В РЎвЂў этого Р РЋР РЏ Р Солчал Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р Р…Р СвЂР РЋРІР‚ЎР ВµР С–Р С• Р Р…Р Вµ РіРѕРІРѕСЂРСвЂР В Р’В», Р Р…Р С• сейчас уже накРСвЂР В РЎвЂ”ело сказать РІСЃРµРС, Р Р…Р В° его сайте http://capitall4you.ru/ РѕРЅ сейчас вылажРСвЂР В Р вЂ Р В Р’°Р ВµРЎвЂљ советнРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂ которые берСвЂРЎвЂљ бесплатно СЃР°РС Р В Р’В Р РЋРІР‚ РїСЂРѕРТвЂР В Р’°РЎвЂРЎвЂљ Р В Р’В·Р В Р’В° Р В РўвЂР В Р’µР Р…РЎРЉР С–Р СвЂ. Как Р Р† РїСЂРСвЂР В Р вЂ¦Р РЋРІР‚В Р В РЎвЂР В РЎвЂ”Р В Р’Вµ было Р В Р’В Р РЋРІР‚ РЎРѓР С• Р СРЅРѕР№ Р В РўвЂР В РЎвЂў этого. РљРѕРіРТвЂР В Р’В° Р РЋР РЏ РµРСРЎС“ сказал чтоб Р Р…Р Вµ Р В РўвЂР РЋРЎвЂњР РЋР вЂљР В РЎвЂР В Р’В» нароРТ†он после СѓРТвЂР В Р’°Р В»Р СвЂР В Р’В» Р Сеня РЎРѓР С• своего скайпа. Р’СЃСЏ Р В РЎвЂР РЋР С“торРСвЂР РЋР РЏ перепРСвЂР РЋР С“РєРцсо скайпа есть Р СРѕРіСѓ РїСЂРµРТвЂР В РЎвЂўР РЋР С“тавРСвЂР РЋРІР‚љРЎРЉРЎвЂљРЎРЉ также РІРСвЂР В РўвЂР В Р’µР С• какРСвЂР В Р’Вµ РѕРЅ СЃРєРСвЂР В РўвЂР РЋРІР‚№Р Р†Р В°Р В» Р С—Р С• Р В РЎвЂР В Р вЂ¦Р РЋР С“трукцРСвЂР РЋР РЏР В РЎ. Также есть человек которого Р РЋР РЏ тоже РїСЂРСвЂР В Р вЂ Р РЋРІР‚Р В Р’В» Р В Р’В Р РЋРІР‚ благоРТвЂР В Р’°РЎР‚РЎРЏ его рекоРСенРТвЂР В Р’°РЎвЂ Р СвЂР РЋР РЏР В РЎ тоже СЃР»РСвЂР В Р’В» СЃРІРѕР№ Р В РўвЂР В Р’µР С—Р С•. Также есть Р В РЎвЂР РЋР С“торРСвЂР РЋР РЏ торговлРцпо его рекоРСенРТвЂР В Р’°РЎвЂ Р СвЂР РЋР РЏР В РЎ. Р вЂРЎС“Р ТвЂР РЋР Р‰Р РЋРІР‚љР Вµ осторожны Р РЋР С“ СЌС‚РСвЂР В РЎ человекоРС Р РЋР РЏ Р В РўвЂР РЋРЎвЂњР В РЎР В Р’°РЎР‹ РѕРЅ просто нажРСвЂР В Р вЂ Р В Р’°Р ВµРЎвЂљРЎРѓРЎРЏ Р Р…Р В° СЃРїСЂРµРТвЂР В Р’Вµ Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р В РўвЂР В Р’µР Р…ег РЎС“ него нет как РѕРЅ РіРѕРІРѕСЂРСвЂР РЋРІР‚С™ Р Р† СЃРІРѕСвЂР С РІРСвЂР В РўвЂР В Р’µР С• что РЎС“ него 100Р С” баксов Р В Р’В° РїРѕСЃРСотрРСвЂР РЋРІР‚љР Вµ РїР°РСР С СЃС‡СвЂРЎвЂљ Р Р…Р В° сколько Р В РўвЂР В Р’µР Р…ег Р В Р’В Р РЋРІР‚ какая торговля РЎС“ него. Качайте бесплатно СЌС‚РС†сов. Р РЋР С“ Р В РЎвЂР В Р вЂ¦Р В Р’µРЎвЂљР В° Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р Р…Р Вµ слушайте РѕРЅ РІР°РС РІСЃС†сольСвЂРЎвЂљ.РџРѕРєР° Р РЋР РЏ Р Р…Р Вµ перестал его слушать Р В Р’В° СЃР°РС разбРСвЂР РЋР вЂљР В Р’°РЎвЂљРЎРЉРЎРѓРЎРЏ тогРТвЂР В Р’В° пошла РїСЂРСвЂР В Р’±Р В»РЎРЉ, Р Р…Р Вµ тратье СЃРІРѕС†вреРСРЎРЏ Р РЋР С“ Р Р…Р СвЂР В РЎ разбРСвЂР РЋР вЂљР В Р’°Р в„–тесь СЃР°РСР СвЂ, это Р Р…Р Вµ тот человек Р РЋР С“ какРСвЂР В РЎ нужно связываться. Это Р СРѕР№ отзыв кто то Р Сожет СѓРІРСвЂР В РўвЂР В РЎвЂР РЋРІР‚С™ С‚.Р С”. РєРѕРіРТвЂР В Р’В° Р РЋР РЏ Р В РЎвЂР РЋР С“кал РїСЂРѕ него отзывы Р Р† СЃРІРѕС†вреРСРЎРЏ Р В РЎвЂР РЋРІР‚В¦ Р Р…Р Вµ было. P/S РЎС“ него есть ещС†сайт РїСЂРѕ выхоРТ†Р СвЂР В Р’В· тела астрал РїРѕР»СвЂРЎвЂљРЎвЂ№, Р СР Р…Р Вµ СѓРТвЂР В Р’°Р В»Р С•РЎРѓРЎРЉ также пообщаться Р РЋР С“ его РѕРТвЂР В Р вЂ¦Р В РЎвЂР В РЎ РєР»РСвЂР В Р’µР Р…тоРС, который платРСвЂР В Р’В» РІСЃС†вреРСРЎРЏ РµРСРЎС“ Р Р…Р С• так Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р Р…Р Вµ вышел Р В Р’В Р РЋРІР‚ забросРСвЂР В Р’В», второй его развоРТ†нахоРТвЂР В РЎвЂР РЋРІР‚љРЎРЉРЎРѓРЎРЏ Р Р…Р В° сайте http://astral-polet.ru/

Р’СЃРµ указанные Р В РўвЂР В Р’°Р Р…ные отлРСвЂР РЋРІР‚ЎР Р…Р С• нахоРТвЂР РЋР РЏР РЋРІР‚љРЎРѓРЎРЏ Р Р† сетРСвЂ, Р С—Р С• запросаРС: Р В Р’ РЎСџР В Р’µРЎРѓРЎвЂљРЎР‹Р С” Чеслав Р В РІР‚в„ўР В РЎвЂР В РЎвЂќР РЋРІР‚љР С•РЎР‚РѕРІРСвЂР РЋРІР‚РЋР В Р’В° Р СошеннРСвЂР В РЎвЂќ, zefircik99, +375298676171.

АлексанРТвЂР РЋР вЂљ Прочухан Р В РЎСљР В РЎвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂўР В Р’»Р В°Р ВµР Р†Р СвЂР РЋРІР‚РЋ (Р В РІР‚в„ўР В РЎвЂР В Р вЂ¦Р В Р вЂ¦Р В РЎвЂР РЋРІР‚В Р В Р’В°, РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В°): – Дата СЂРѕР¶РТвЂР В Р’µР Р…Р СвЂР РЋР РЏ СЏРєРѕР±С‹ 13 Р Сарта 1985 РіРѕРТвЂР В Р’В°. РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В°, Р В РІР‚в„ўР В РЎвЂР В Р вЂ¦Р В Р вЂ¦Р В РЎвЂР РЋРІР‚В Р В Р’В°. СерРСвЂР РЋР РЏ Р В Р’В Р РЋРІР‚ РЅРѕРСер паспорта РђР’297973. Skype pan.deputat Р В Р’В Р РЋРІР‚ старые pan_deputat Р В Р’В Р РЋРІР‚ Aleksandr Prochuhan. Телефоны: +380 67 440 50 61, +380 68 530 6666, +380 96 723 89 12. РћРТвЂР В РЎвЂР В Р вЂ¦ Р В РЎвЂР В Р’В· РµРСР°РСвЂР В Р’»Р С•Р Р† lifeinvests@gmail.com, a.prochuhan@gmail.com. Р Р Сеел Р В Р’В±Р В РЎвЂР В Р’·Р Р…ес (закрыл, потоРСРЎС“ что воровать выгоРТвЂР В Р вЂ¦Р В Р’µР Вµ Р В Р’В±Р В РЎвЂР В Р’·Р Р…еса) – Р В Р’ РЎвЂєР В РЎвЂєР В РЎвЂє "Р вЂР вЂ Р вЂєР С’ ЛІЛІЯ" С…РСвЂР В РЎР РЋРІР‚РЋР В РЎвЂР РЋР С“тка Р Р† Р В РІР‚в„ўР В РЎвЂР В Р вЂ¦Р В Р вЂ¦Р В РЎвЂР РЋРІР‚В Р В Р’В°, СѓР». Келецкая 94. Р’СЃРµ указанные Р В РўвЂР В Р’°Р Р…ные отлРСвЂР РЋРІР‚ЎР Р…Р С• нахоРТвЂР РЋР РЏР РЋРІР‚љРЎРѓРЎРЏ Р Р† сетРСвЂ, Р С—Р С• запросаРС: Skype pan_deputat, lifeinvests@gmail.com, Р В Р’ РЎвЂ™Р В Р’»Р ВµР С”санРТвЂР РЋР вЂљ Прочухан Р СошеннРСвЂР В РЎвЂќ, a.prochuhan@gmail.com.

РсторРСвЂР РЋРІР‚ЎР ВµРЎРѓР С”РѕРµ РІРСвЂР В РўвЂР В Р’µР С• Р В РўвЂР В Р’µРЎРЏРЎвЂљР ВµР В»РЎРЉР Р…РѕСЃС‚РцаферРСвЂР РЋР С“тов РцРІС‹РТвЂР В Р’µРЎР‚жкРцСЃ РІРСвЂР В РўвЂР В Р’µР С•:

Важно РѕС‚РСетРСвЂР РЋРІР‚љРЎРЉ, Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questra.es, questraworld.es, atlanticgam.es) – являются РѕРТвЂР В Р вЂ¦Р В РЎвЂР В РЎ проектоРС РѕС‚ аферРСвЂР РЋР С“тов Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р СошеннРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂўР В Р вЂ  РЎРѓР С• стажеРС АлексанРТвЂР РЋР вЂљР В Р’В° Прочухана (Р В РІР‚в„ўР В РЎвЂР В Р вЂ¦Р В Р вЂ¦Р В РЎвЂР РЋРІР‚В Р В Р’В°, РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В°), Чеслава ЮрьевРСвЂР РЋРІР‚РЋР В Р’В° (Р СљР СвЂР В Р вЂ¦Р РЋР С“Р С”, Р вЂР ВµР В»Р С•РЎР‚СѓСЃСЃРСвЂР РЋР РЏ), КонстантРСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В° РњР°РСчура (Р ТђР СельнРСвЂР РЋРІР‚ Р С”Р СвЂР В РІвЂћвЂ“, РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В°) Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р В РЎвЂР РЋРІР‚В¦ совлаРТвЂР В Р’µР В»РЎРЉРЎвЂ Р ВµР Р† Р В РЎвЂР В Р’В· Р РѕСЃСЃРСвЂР В РЎвЂ – СтанРСвЂР РЋР С“лав Кравцев, ФанРСвЂР РЋР С“ Джураев.Достоверно Р В РЎвЂР В Р’·Р Р†Р ВµРЎРѓРЎвЂљР Р…Р С• Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р В РўвЂР В РЎвЂўР В РЎвЂќР В Р’°Р В·Р В°Р Р…Р С•, что С„РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’°Р Р…совая Р С—Р СвЂР РЋР вЂљР В Р’°Р СР СвЂР В РўвЂР В Р’В° Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р СошеннРСвЂР РЋРІР‚ЎР ВµРЎРѓРЎвЂљР Р†Р С• Questra Holdings Inc (Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questra.es, questraworld.es, atlanticgam.es), РєРѕРСпанРСвЂР РЋР РЏ Р В РЎвЂР В РЎР В Р’µР ВµРЎвЂљ Р Р…Р В° 100% СѓРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р РЋР С“РєРСвЂР В Р’Вµ РєРѕСЂРЅРцР С†органРСвЂР В Р’·Р В°РЎвЂљР С•РЎР‚РѕРІ которые непосреРТвЂР РЋР С“твенно управляют аферой Р РЋР С“ террРСвЂР РЋРІР‚љР С•РЎР‚Р СвЂР В РЎвЂ РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р РЋРІР‚в„–, Р В Р’В Р РЋРІР‚ началРС†окучРСвЂР В Р вЂ Р В Р’°РЎвЂљРЎРЉ населенРСвЂР РЋР РЏ (СЏРєРѕР±С‹ Р В РЎвЂР В Р вЂ¦Р В Р вЂ Р В Р’µРЎРѓРЎвЂљР С•РЎР‚РѕРІ) тоже Р РЋР С“ РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р РЋРІР‚в„– – что логРСвЂР РЋРІР‚ЎР Р…Р С•, понятно Р В Р’В Р РЋРІР‚ разуРСР Р…Р С• (еслРС†чРСвЂР РЋРІР‚љР В°РЎвЂљР ВµР В»Р СвЂ, простят Р В РўвЂР В Р’°Р Р…РЅРѕРµ слово Р Р† отношенРСвЂР В РЎвЂ Р СошеннРСвЂР В РЎвЂќР В РЎвЂўР В Р вЂ ). НепосреРТвЂР РЋР С“твенные органРСвЂР В Р’·Р В°РЎвЂљР С•РЎР‚С‹ Р СошеннРСвЂР РЋРІР‚ЎР ВµРЎРѓР С”РѕР№ аферы Р В РЎвЂР В Р’·Р Р†Р ВµРЎРѓРЎвЂљР Р…С‹ Рнтернету Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р Р…Р Вµ скрываются уже Р В РўвЂР В Р’°Р Р†Р Р…Р С•, РїРѕРєР° Р В РЎвЂР РЋРІР‚В¦ С„РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’°Р Р…совая Р С—Р СвЂР РЋР вЂљР В Р’°Р СР СвЂР В РўвЂР В Р’В° работает, Р Р…Р С• это Р±СѓРТвЂР В Р’µРЎвЂљ Р Р…Р Вµ всегРТвЂР В Р’В°. РџСЂРѕ Р В РЎвЂР РЋРІР‚В¦ аферы Р В Р’В Р РЋРІР‚ заслугРС†Рнтернет знает Р СРЅРѕРіРѕРµ, РІСЃРµ выхоРТвЂР РЋРІР‚В Р РЋРІР‚в„– Р В РЎвЂР В Р’В· Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРЎв„ў-Р С—Р СвЂР РЋР вЂљР В Р’°Р СР СвЂР В РўвЂР РЋРІР‚в„–, Р В Р’В Р РЋРІР‚ РіРѕРТвЂР В Р’°Р СР С†раскручРСвЂР В Р вЂ Р В Р’°РЎР‹РЎвЂљ новые аферы, РІРѕР·СЊРСРµРС Р С” РїСЂРСвЂР В РЎР В Р’µРЎР‚РЎС“ РѕРТвЂР В Р вЂ¦Р В РЎвЂўР В РЎвЂ“Р С• Р В РЎвЂР В Р’В· основных СЃРѕР·РТвЂР В Р’°РЎвЂљР ВµР В»Р ВµР в„– Р СошеннРСвЂР РЋРІР‚ЎР ВµРЎРѓРЎвЂљР Р†Р В° Questra Р Р† РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’Вµ КонстантРСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В° РњР°РСчура (Р ТђР СельнРСвЂР РЋРІР‚ Р С”Р СвЂР В РІвЂћвЂ“), Р РЋР С“ которого Questra Holdings Inc начала открытРСвЂР В Р’Вµ РѕС„РСвЂР РЋР С“РѕРІ Р Р…Р В° ЗапаРТвЂР В Р вЂ¦Р В РЎвЂўР В РІвЂћвЂ“ Р В Р’В Р РЋРІР‚ Центральной РЈРєСЂР°РСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’Вµ, человек который отлРСвЂР РЋРІР‚РЋР В РЎвЂР В Р’»РЎРѓРЎРЏ Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р Р† старых проектах "РєРѕРСанРТвЂР РЋРІР‚в„–" Пестюка Р В Р’В Р РЋРІР‚ Прочухана, который актРСвЂР В Р вЂ Р В Р вЂ¦Р В РЎвЂў РїСЂРСвЂР В Р вЂ Р В Р’»Р ВµР С”ает населенРСвЂР В Р’Вµ Р Р† эту Р С—Р СвЂР РЋР вЂљР В Р’°Р СР СвЂР В РўвЂР РЋРЎвЂњ, РѕСЃРІР°РСвЂР В Р вЂ Р В Р’°Р ВµРЎвЂљ СЃСЂРµРТвЂР РЋР С“тва Р Р…Р В° красРСвЂР В Р вЂ Р РЋРЎвЂњР РЋР вЂ№ Р¶РСвЂР В Р’·Р Р…РЎРЉ, более того РІСЃРµ РїРѕР±РѕСЂС‹ Р В Р’В Р РЋРІР‚ вклаРТвЂР РЋРІР‚в„– Р Р† аферу Р В РЎвЂР В РўвЂР РЋРЎвЂњР РЋРІР‚С™ через налРСвЂР РЋРІР‚ЎР Р…ый расчет Р Р† РѕС„РСвЂР РЋР С“ах КонстантРСвЂР В Р вЂ¦Р В Р’В° РњР°РСчура, Р Р† тоРС С‡РСвЂР РЋР С“ле Р Р…Р В° террРСвЂР РЋРІР‚љР С•РЎР‚Р СвЂР В РЎвЂ Казахстана Р В Р’В Р РЋРІР‚ Р РѕСЃСЃРСвЂР В РЎвЂ:

')}
VINHOMES GARDENIA THÀNH PHỐ BAN MAI
- Vị trí: đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bất động sản Hồng Ngân – trực thuốc tập đoàn Vingroup.
- Tổng diện tích toàn dự án: 176,300m2
- Mật độ xây dựng: 31%.
- Diện tích cho công viên và cảnh quan: 69%.

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN VÀ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT CÁC TÒA CHUNG CƯ, BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, SHOPHOUES ĐANG MỞ BÁN >>
Thành phố ban mai - Vinhomes Gardenia
ĐK nhận thông tin mới nhất, cập nhật liên tục
Họ tên

Email

Số điện thoại
DMCA.com Protection Status